ლექსიკონიb

backwash

  1. წყლის ან ჰაერის უკუჭავლი; უკუდინება;
  2. კვალი, გამოძახილი

 

In the material sense, Russia has undergone an extraordinary burst of modernisation in the past 20, but especially 10 years, and - despite the backwash from the West's economic crisis - it continues apace – მატერიალური თვალსაზრისით, ბოლო 20, განსაკუთრებით კი -10 წლის განმავლობაში რუსეთმა მოდერნიზაციის ნამდვილი ბუმი განიცადა და დასავლეთის ეკონომიკური კრიზისის გამოძახილის მიუხედავად, ის სწრაფად მიიწევს წინ [The Independent, Mary Dejevsky, “The next Russian Revolution”]

კომენტარები: