ლექსიკონიb

backwater

მდორე წყალი, ჭაობი;
გადატ. რუტინა

 

Where a Turkish backwater meets what might be Georgia's future - იქ, სადაც თურქეთის რუტინა საქართველოს სავარაუდო მომავალს ხვდება [The Telegraph, Sarah Marcus, “Where a Turkish backwater meets what might be Georgia's future”]

კომენტარები: