ლექსიკონიb

bail-out

(ეკონომიკური) სირთულეებისთვის, პრობლემებისთვის თავის დაღწევა

 

His original idea for a common European bank bail-out fund was dropped in the face of German resistance to being seen to pay for others - მისი საერთოევროპული ბანკის გადარჩენის ფონდის ორიგინალური იდეა ჩავარდა გერმანელების წინააღმდეგობის ფონზე, რომლებმაც მხარი სხვებს დაუჭირეს [The Economist, „The president who loved summits“]

კომენტარები: