ლექსიკონიb

balance out

გაწონასწორება, დაბალანსება, ნეიტრალიზება

 

The risk is not that America would ever accept Russia's claim of special influence, but more that in trying to balance it out and pursue its interests in post-Soviet states, America may be less tough with many governments in the region - რისკი იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ ამერიკა ოდესმე შეეგუება რუსეთის პრეტენზიებს საგანგებო გავლენის საკითხზე, არამედ უფრო იმაში, რომ ამ გავლენის სფეროს დაბალანსებისა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში საკუთარი ინტერესების დამკვიდრების პროცესში იგი რეგიონის ბევრი მთავრობის მიმართ, შესაძლოა, ნაკლებად მკაცრი იყოს [The Economist, „Eastern approaches“]

კომენტარები: