ლექსიკონიb

ballot box

საარჩევნო ყუთი

 

The pro-Western Rose Revolution was supposed to end the street fighting and usher in a new democratic era in Georgia in which differences were worked out at the ballot box and in parliament - პროდასავლურ „ვარდების რევოლუციას“ თითქოს ქუჩის ბრძოლები უნდა დაესრულებინა და საქართველოში ახალი დემოკრატიული ეპოქის დასაწყისი გამხდარიყო, რომელშიც სხვაობები საარჩევნო ყუთთან და პარლამენტში უნდა გადაწყვეტილიყო [RFE/RL, Brian WhitmoreGeorgia's Cycle Of Violence Reflects Dysfunctional Politics“]

კომენტარები: