ლექსიკონიb

ballot paper

საარჩევნო ბიულეტენი

 

In places that will not vote for you, have the polling stations open late and close early. If necessary, they can run out of ballot papers. Long queues are a deterrent to busy people - იმ ადგილებში, სადაც იცით, რომ თქვენ ხმას არ მოგცემენ, საარჩევნო უბნები გვიან გახსენით და ადრე დაკეტეთ. თუ საჭირო გახდა, მათ შეიძლება ბიულეტენებიც გამოელიოთ. დიდი რიგები დაკავებულ ადამიანებს აფრთხობს [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: