თეზაურუსიb

Banal Nationalism

ბანალური ნაციონალიზმი. ბრიტანელი მეცნიერი მაიკლ ბილიგი, რომელსაც ამ ტერმინის წარმოშობა და დამკვიდრება უკავშირდება, ამბობს: „ბანალური ნაციონალიზმი გამოიყენება იმ იდეოლოგიური ჩვევების აღსაწერად, რომლებიც შესაძლებელს ხდის დასავლეთის ჩამოყალიბებული ერების რეპროდუცირებას“ (1995). ბილიგის აზრით, მედია სოციალიზაციის სხვა აგენტებზე მეტად არის ჩართული ამ რეპროდუცირების პროცესში.

კომენტარები: