ლექსიკონიb

banking system

საბანკო სისტემა

 

Levey used diplomacy, moral suasion, and his deep connections with the global banking system - ლევიმ  დიპლომატია, მორალური რჩევა-დარიგებები და გლობალურ საბანკო სისტემასთან  სერიოზული პირადი კავშირები გამოიყენა [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: