თეზაურუსიb

Banner Ad

ბანერული რეკლამა. რეკლამა ვებგვერდზე, რომელიც ბმულით უკავშირდება რეკლამის მომწოდებლის საიტს.

კომენტარები: