თეზაურუსიb

BARB Broadcasters' Audience Research Board

ბი-ბი-სი-ს მაუწყებელთა აუდიტორიის კვლევის საბჭო

კომენტარები: