ლექსიკონიb

bare bones

ძირითადი, მთავარი, არსებითი

 

The EU's 27 member states only have the bare bones of a common policy in agreeing that: (a) the separatist authorities must not be recognized; and (b) Georgia must "engage" with their populations - ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყანა საერთო პოლიტიკის მხოლოდ არსებით მომენტებზე შეთანხმდა: ა) სეპარატისტული ხელისუფლებები არ უნდა იქნენ აღიარებულები და ბ) საქართველომ მათ მოსახლეობასთან უნდა „ითანამშრომლოს“  [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgia's Lonely Unilateralisms“]

კომენტარები: