ლექსიკონიb

bare signs

ნიშნის, დაღის ტარება, ჩვენება

 

Interior ministry spokesman said that the case bore clear signs of blackmail - შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა განაცხადა, რომ შემთხვევა შანტაჟის მკაფიო ნიშნებს ატარებდა [The Telegraph, Sarah Marcus, "A revealing case about the freedom of the Georgian media"]

კომენტარები: