ლექსიკონიb

basic (fundamental, primary) rights

ძირითადი, მთავარი, ფუნდამენტური უფლება

 

Self-determination remains a fundamental right of a people, embodied in the United Nations charter and in major human-rights treaties - თვითგამორკვევა გაეროს წესდებასა და ადამიანის უფლებების სფეროს წამყვან შეთანხმებებში დაფიქსირებული ხალხის ფუნდამენტური უფლებაა [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: