თეზაურუსიb

Bastard

ტექნიკურ ჟარგონზე აღნიშნავს არასწორი ფორმისა და ზომის სარეკლამო განცხადებას, ცუდი ხარისხის რეკლამას

კომენტარები: