ლექსიკონიb

be about (it is about)

შესახებ

 

It's not just about modernising the economy, it's about modernising all aspects of life, including politics – საუბარია არა მხოლოდ ეკონომიკის, არამედ ცხოვრების ყველა ასპექტის, მათ შორის, პოლიტიკის მოდერნიზების შესახებაც [The Independent, Mary Dejevsky, “The next Russian Revolution”]

კომენტარები: