ლექსიკონიb

be at one’s tow

(ვინმეს) კუდში ყოფნა

 

Quite how the FO allowed our Prime Minister to tour the Middle East at this juncture with a cadre of British arms dealers in tow, is anyone’s guess - არავინ იცის, თუ როგორ მისცა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ჩვენ პრემიერ-მინისტრს უფლება, შუა აზიაში ემგზავრა იმ დროს, როდესაც კადრში მას კუდში ბრიტანეთის იარაღის დილერები მიჰყვებიან [Daily Mail, “Failing the principal duty of government”]

კომენტარები: