ლექსიკონიb

be away with the fairies

რეალობის გრძნობის დაკარგვა; გამოგონილ, ზღაპრულ, არარეალურ სამყაროში ცხოვრება

 

You are indeed away with the fairies if you think that because something is decreed or even made mandatory, that the public will simply follow... - რეალობის გრძნობა მართლაც დაკარგული უნდა გქონდეთ, თუ ფიქრობთ, რომ ყველაფერს, რისი დეკლარირებაც მოხდა, ან თუნდაც რაც სავალდებულოდ გამოცხადდა, საზოგადოება მართლაც შეასრულებს [“Away with the fairies”]

კომენტარები: