ლექსიკონიb

be designed

დაგეგმვა

 

This summit was not about solving the eurozone crisis, it was designed to fail - ეს სამიტი ევროზონის კრიზისის გადაწყვეტას სულაც არ გულისხმობდა, ის ჩასაშლელად დაიგეგმა [Daily Mail, “This summit was not about solving the eurozone crisis…”]

კომენტარები: