ლექსიკონიb

be in big picture

მნიშვნელოვან ადგილას დაყენება, მოაზრება

 

Dubai construction recovery puts Canon in big picture - დუბაის სამშენებლო გადაკეთების გეგმაში კენონი მნიშვნელოვან ადგილას არის მოაზრებული [“Dubai construction recovery puts Canon in big picture”]

კომენტარები: