ლექსიკონიb

be in charge of

ხელმძღვანელობა

 

Railway worker found drunk and unconscious in charge of one of Britain's busiest level crossings is jailed - რკინიგზის თანამშრომელი, რომელიც ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ ხაზს ხელმძღვანელობდა და რომელიც მთვრალი და გონებადაკარგული იპოვეს, ახლა ციხეშია [Daily Mail, „Railway worker found drunk and unconscious in charge of one of Britain's busiest level crossings is jailed“]

კომენტარები: