ლექსიკონიb

be in doubt

ეჭვქვეშ, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგომა

 

While the general thrust of the French and German common cause was not in doubt at Munich, a number of intriguing divergences became evident in the course of the event - მაშინ, როცა მიუნჰენში გერმანიისა და საფრანგეთის საერთო პოზიცია ეჭვქვეშ არ იდგა, მოვლენათა მსვლელობამ რამდენიმე დამაინტრიგებელი სხვაობა გამოავლინა [RFL/RL; Ahto LobjakasMunich Through The (Non-American) Looking Glass“]

კომენტარები: