ლექსიკონიb

be in effect

რეალურად მუშაობა, არსებობა

 

Liza rejected from a place at West Point as the repeal of 'don't ask, don't tell' is still not in effect - ლიზას ვესტ-პოინტში ადგილი არ მისცეს, რადგან პროგრამის - „არ ჰკითხო, არ განაცხადო“ - გაუქმება რეალურად ჯერ მაინც არ მუშაობს [Daily Mail, “Lesbian rejected from a place…”]

კომენტარები: