ლექსიკონიb

be in force

ძალაში ყოფნა, დარჩენა, მოქმედების უნარი

 

It is not clear what would have happened had the Lisbon treaty been in force - გაურკვეველია, რა მოხდებოდა, ლისაბონის შეთანხმება ძალაში რომ ყოფილიყო [The Economist, „The president who loved summits“]

კომენტარები: