ლექსიკონიb

be in sight

თვალთახედვის არეში ყოფნა, ახლომახლო გამოჩენა

 

Not a policeman was in sight - არც ერთი პოლიციელი არ იყო თვალთახედვის არეში [The Economist, „On Rustaveli Avenue“]

კომენტარები: