ლექსიკონიb

be in someone’s sight

ვინმეს თვალსაწიერში, მხედველობის არეში ყოფნა

 

Europe may not be in his sights, but he well knows that Europe presents no threat – შესაძლოა ევროპა მისი მხედველობის არეში ვერ ხვდება, მაგრამ მან კარგად იცის, რომ ევროპა საფრთხეს არ წარმოადგენს [The independent, Mary Dejevsky, "Obama's 21st-century world order"]

კომენტარები: