ლექსიკონიb

be named after

(ვინმეს) სახელის ტარება

 

The capital's main street is named after a poet - დედალაქის მთავარი ქუჩა პოეტის სახელს ატარებს [Independent, Shaun Walker, “The billionaire with a Georgian dream”]

კომენტარები: