ლექსიკონიb

be obsessed (with)

აკვიატება, ამოჩემება, რაიმე იდეით შეპყრობა

 

Moscow is obsessed with maintaining control over Abkhazia, which greatly increases its Black Sea influence and allows the Kremlin further to punish Georgia for turning its back on Russia - მოსკოვი შეპყრობილია აფხაზეთზე კონტროლის შენარჩუნების იდეით, რაც კრემლს შავ ზღვაზე გავლენის საგრძნობლად გაზრდისა და საქართველოს რუსეთისთვის ზურგის შექცევის გამო დასჯის შესაძლებლობას აძლევს [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: