ლექსიკონიb

be on speaking terms

როდესაც ორი მხარე ერთმანეთს ელაპარაკება, როდესაც კონტაქტი არის

 

Russia and Georgia, meanwhile, are still not on speaking terms - რუსეთი და საქართველო ამ ხნის განმავლობაში ერთმანეთს ისევ არ ელაპარაკებიან [New Yorker, Jilia Ioffe, “Russia and Georgia, Three Years Later”]

კომენტარები: