ლექსიკონიb

be on the wane

კლება, შემცირება

 

It’s popularity has long been on the wane - მისი პოპულარობა დიდი ხანია, რაც კლებულობს [RFL/RL; Ahto LobjakasNATO Experts Recommend Balance Between Global Challenges, Local Concerns“]

კომენტარები: