ლექსიკონიb

be out in force

ფუთფუთი, ბევრი ხალხის ტრიალი

 

Police out in force at all montville schools - მონტვილის ყველა სკოლაში დიდი რაოდენობით პოლიციელები მორიგეობენ [„Police Out in Force at All Montville Schools“]

კომენტარები: