ლექსიკონიb

be short of something

რაიმეს ნაკლებობის, დეფიციტის ქონა

 

The Patriarch is hardly short of defenders – პატრიარქი დამცველების ნაკლებობას ნამდვილად არ განიცდის [The Telegraph, Sarah Marcus, “Facebook plays host to Georgian Orthodox Church-related scandal”]

კომენტარები: