ლექსიკონიb

be taken as a given

თავისთავად, ცხად მოცემულობად აღქმა 

 

In other words, the current situation, including the relationship between Russia and Georgia is likely to last for a while, but it cannot be taken as a given - სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დღეს არსებული სიტუაცია, მათ შორის  რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობა, როგორც ჩანს, ცოტა ხანს კიდე კი გაგრძელდება, მაგრამ ეს თავისთავად, ცხად მოცემულობად არ შეიძლება აღვიქვათ [The Faster Times; Lincoln Mitchell "The Abkhaz Dilemma and the Czar’s Dog"]

კომენტარები: