ლექსიკონიb

be taken as granted

ჩვეულებრივ, მოსალოდნელ ამბად მიღება

 

Events of the last couple of months, however, suggest that this cannot be taken for granted - მაგრამ ამ ბოლო რამდენიმე თვის მოვლენები ცხადყოფს, რომ ეს არ შეიძლება ჩვეულებრივ ამბად მივიღოთ [The Faster TimesLincoln Mitchell, Beyond the Elections in Georgia]

კომენტარები: