ლექსიკონიb

be to blame

დამნაშავედ ყოფნა

 

Georgian public, especially those who support the president, concluded long ago that Russia was to blame - ქართული საზოგადოების დიდმა ნაწილმა, განსაკუთრებით მათ, ვინც პრეზიდენტს უჭერს მხარს, უკვე დიდი ხანია დაასკვნა, რომ დამნაშავე რუსეთი იყო [The Washington Post, Sarah Marcus, „Georgia Latches On to Silver Lining in Inquiry on War“]

კომენტარები: