ლექსიკონიb

be underway

მიმდინარეობა, პროცესში ყოფნა

 

And recently, there have been a couple of reports from the region suggesting that preparations for war are actually underway - რეგიონიდან მოვიდა ცნობები, რომლებიც ადასტურებენ: ომისთვის მზადება სინამდვილეში უკვე მიმდინარეობს [Eurasianet.org, Joshua Kucera, “Predicting Conflict in 2012: Karabakh? Tajikistan? Uzbekistan? Iran?”]

კომენტარები: