ლექსიკონიb

be with a finger on the button \ trigger

გასროლისთვის მუდმივად მზადყოფნა; როდესაც ვინმეს სასხლეტზე მუდმივად თითი აქვს გამოდებული

 

The decision-makers in both Washington and Moscow are old Cold Warriors, and two generations spent pondering how to undermine or destroy one another has programmed their worldview as one where there is a constant existential threat with his finger on the trigger - ის ხალხი, რომლებიც გადაწყვეტილებებს იღებს (როგორც ვაშინგტონში, ასევე მოსკოვში) ძველი ცივი ომის მეომრები არიან და ორი თაობა იმაზე ფიქრში გაატარეს, თუ როგორ ევნოთ ან გაენადგურებინათ ერთმანეთი, რამაც მათ ასეთი სახის მსოფლმხედველობა ჩამოუყალიბა: მუდმივი განცდა, რომ მათ სიცოცხლეს რამე ემუქრება და გასროლისთვის მუდმივი მზადყოფნა [Faster Times, Nicholas Clayton, “Everyone Is Lying to You About the Missile Shield”]

კომენტარები: