ლექსიკონიb

beam me up, Scotty

ღმერთო, აქაურობას მომაცილე

 

It was an uncomfortable learning experience," Lafferty concedes. "Afterwards it's played back in front of your peers and the first thing you're asked is how do you feel it went? You're there just thinking, 'Beam me up, Scotty' – „ძალიან უსიამოვნო სასწავლო გამოცდილება იყო“, ამბობს ლაფერი, „შემდეგ ყველაფერს კიდევ ერთხელ გაჩვენებენ და გეკითხებიან - რას გრძნობო. შენ კი უბრალოდ ფიქრობ - „ღმერთო, მომაცილე აქაურობას!““ [“Boxing: Coaches need coaching too”]

კომენტარები: