ლექსიკონიb

bean counter

მოანგარიშე, ბუღალტერი

 

It took the bean-counter's pragmatism to heart - კომპანია საქმეს ბუღალტრის პრაგმატიზმით მოეკიდა [“Now Premier has to get on and build it”]

კომენტარები: