ლექსიკონიb

bear down

  1. (ვინმეს) გატეხვა;
  2. გაბოტება, მძიმედ სიარული;
  3. მშობიარობის ჭინთვა;

 

Russian tanks were bearing down on the capital, Tbilisi, when France was finally able to separate the two brawlers - რუსული ტანკები დედაქალაქ თბილისისკენ მიაბოტებდნენ, როდესაც საფრანგეთმა ბოლოს და ბოლოს შესძლო ამ ორი ჩხუბისთავის გაშველება [New Yorker, Jilia Ioffe, “Russia  and Georgia, Three Years Later”]

კომენტარები: