ლექსიკონიb

bear in mind

გათვალისწინება; მხედველობაში ქონა

 

With the political temperature likely to rise further in coming months, Georgia’s politicians would do well to bear that in mind - იმ ფონზე, როდესაც, სავარაუდოდ, მომდევნო თვეებში პოლიტიკური ტემპერატურა მოიმატებს, კარგი იქნება, თუ ქართველი პოლიტიკოსები ამას გაითვალისწინებენ [The Economist, „Blood feud“]

კომენტარები: