ლექსიკონიb

bear the brunt

დაძაბული, ცუდის მოლოდინში ყოფნა

 

Coastal communities bear the brunt of climate change - სანაპიროს მაცხოვრებლები კლიმატის ცვლილების გამო ცუდის მოლოდინში არიან [“Coastal communities bear the brunt of climate change”]

კომენტარები: