ლექსიკონიb

beat \ choke the living daylights out of someone

მაგრად, სასტიკად, თვალის დაბნელებამდე ცემა

 

Latrell decided the only course of action from there would be to choke the living daylights out of Carlesimo - ლატრელმა გადაწყვიტა, რომ ერთადერთი გზა ისღა იქნებოდა, თუ კარლესიმოს სასტიკად სცემდა [“11 Most Bizarre off-Court Confrontations in NBA History”]

კომენტარები: