ლექსიკონიb

beat a dead horse

წყლის ნაყვა

 

If at first you don't succeed, try, try again, but don't beat a dead horse - თუ წარმატებას პირველ ჯერზევე ვერ მიაღწევ, კიდევ უნდა სცადო, მაგრამ წყლის ნაყვაც არ ღირს [Daily Herald, “The dueling proverbs”]

კომენტარები: