ლექსიკონიb

beat the tar out of

მაგრად, სასტიკად, სულის ამოხდამდე ცემა

 

In fact, many of these men have been trained by professionals to dress up in a mask and beat the tar out of their friends for show - რეალურად, ამ კაცების უმეტესობა პროფესიონალებმა სპეციალურად გაწვრთნეს, რათა ისინი ნიღბებში გამოწყობილიყვნენ და შოუს ხათრით საკუთარი მეგობრები სასტიკად ეცემათ [“The House of Pain”]

კომენტარები: