ლექსიკონიb

beauty is only skin deep

გარეგნობა მაცდურია

 

Does she have the same feelings as Hunter or is beauty here just skin-deep? - მასაც იგივე გრძნობები ჰქონდა, რაც ჰანტერს, თუ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც გარეგნობა მაცდურია? [The Prague Post, “Natural beauty”]

კომენტარები: