ლექსიკონიb

been around the block a few times

კარგად გათვითცნობიერება

 

In all seriousness, C.B. Dollaway has been around the block a few times - სერიოზულად რომ ვილაპარაკოთ, სი ბი დოლავეი ამ საქმეში კარგად არის გათვითცნობიერებული [“UFC on FX 7 Results: What's Next for the Losers”]

კომენტარები: