ლექსიკონიb

been there, done that

(რაიმე საქმეში) ჭიპის მოჭრა

 

They will listen to someone who has been there and done that - ისინი იმას მოუსმენენ, ვისაც ამ საქმეში ჭიპი აქვს მოჭრილი [“Strike one for 'risky' deportee”]

კომენტარები: