ლექსიკონიb

beer and skittles

ია-ვარდით მოფენილი

 

People think being a reviewer is all beer and skittles and free comics, but those comics aren’t free; they carry a serious responsibility with them - ხალხს ჰგონია, რომ კომიქსების მიმომხილველის გზა ია-ვარდით და უფასო კომიქსებით არის მოფენილი, მაგრამ ეს ასე არ არის, ეს საქმე დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს [“How not to draw manga: Some free advice ”]

კომენტარები: