ლექსიკონიb

before the ink is dry

მელნის შეშრობამდე

 

Even before the ink was dry on the president's announcement they were already threatening to block all of the propsal's major tenets- პრეზიდენტის განცხადებაზე მელანიც კი არ იყო შემშრალი და ისინი უკვე იმუქრებოდნენ, რომ წინადადების ყველა მთავარ ნაწილს დაბლოკავდნენ [“Utah officials should ask public before towing NRA line”]

კომენტარები: