ლექსიკონიb

beg to differ

ზრდილ. ვერ დათანხმება

 

He is no longer Russia's President, he is prime minister, which isn't the same thing – though, again, you may beg to differ - ის რუსეთის პრეზიდენტი აღარ არის, ის პრემიერ-მინისტრია, რაც ერთსა და იმავეს არ ნიშნავს – თუმცა, შესაძლოა, თქვენ არც ამაში მეთანხმებოდეთ [The independent, Mary Dejevsky, “Russia's Georgian enclaves are not assets, but liabilities”]

კომენტარები: